Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Інформаційне суспільство - термін, застосовуваний для позначення сучасного стану індустріально розвинених країн, пов'язаного з новою роллю інформації у всіх сторонах їх життєдіяльності, якісно новим рівнем (розмахом) проведення, переробки й поширення інформації. В останній третині ХХ століття нова технологічна революція, загальна комп'ютеризація, інформатизація суспільства, інтелектуалізація господарства створюють принципово нову суспільну ситуацію. Переосмислення соціальних змін, підступи до зміни методологічної парадигми в теорії суспільства стали спостерігатися наприкінці 600х – початку 700х років. Теорії інформаційного суспільства ділять на дві групи. Одна група включає теорії, що примикають до концепцій постиндустриализма й безпосередньо з них виходять. Із цими теоріями зв'язані імена Д.Белла, А.Турена й ін. Вони являють собою як би першу стадію розвитку теорії інформаційного суспільства. Друга група – концептуальні схеми О.Тоффлера, Р.Дарендорфа, Ф.Феррароти, а також скоректована теорія Д.Белла. У концепція інформаційного суспільства відзначається, що таке суспільство виявляє собою особливу стадію в історичному розвитку. Існує два підходи, що по-різному трактують історичне місце інформаційного суспільства. Перший підхід, виражений Ю.Хабермасом, Є.Гидденсом, розглядає інформаційне суспільство як фазу індустріального суспільства. Другий підхід, озвучений Д.Беллом і О.Тоффлером, фіксує інформаційне суспільство як зовсім новий етап, що випливає за індустріальним суспільством (другої хвилі, по Тоффлеру). У зв'язку з розширенням сфери інформаційної діяльності міняються професійна кваліфікація, освітня структура суспільства, характер праці. Змінюються роль і функції найважливішого елемента продуктивних чинностей - людини, інтелектуальна й творча праця витісняє праця індивідуума, безпосередньо включеного в процес проведення. В інформаційнім суспільстві на перше місце виходить проведення послуг. На ринку послуг головним стає праця, спрямований на одержання, обробку, зберігання, перетворення й використання інформації. Творчий початок набуває головного значення в мотивації трудової діяльності. Це величезна армія праці: частка тих, чия діяльність пов'язана із творчою працею, наближається в індустріально розвинених країнах до половини всієї робочої чинності. США і Японія за цими показниками просунулися ще більш. Якщо в Африці 2/3 населення зайняте сільськогосподарським виробництвом, то в США цим займаються менш 3% активного населення. У промисловім виробництві США зайнято 17%,а в сфері інформаційних технологій - 80%. Якщо Парсонс розглядав суспільство як мережа взаимообменов чотирьох основних підсистем – економічної, політичної, правовий, морально-ідеологічної (підсистема підтримки зразка), то в інформаційнім суспільстві до них додаються дві важливі й самостійні підсистеми – телекомунікаційна й освітня. Телекомунікаційну підсистему не можна розглядати лише як технічну складову економіки; вона далеко виходить за рамки ролі й значення в техніку. Телекомунікаційна технологія зміцнює прорив у демократичний соціальний устрій, оскільки дозволяє людині мати статус «безпосереднього члена» суспільства без усякого роду посередників в особі яких-небудь груп, ідеологій або символічних культурних систем. Також і утвір стає важливою, більше того підсистемою, що домінує, суспільства. Це стратегічний ресурс у сучасних умовах функціонування державних і політичних структур. "Інформаційний вибух" викликав зміни в області духовного проведення, культури. Інформація стає продуктом і однієї з головних цінностей суспільства. Це не могло не відбитися на змінах у відносинах власності. Американські вчені Р.Коуз і А.Алчян, засновники нової теорії прав власності, досліджували феномен ускладнення відносин власності. Відносини власності трактуються не як відносини між людиною й річчю, а як відносини між людьми з їхніми правами на використання певного виду ресурсу. У класичній фірмі таким ресурсом є капітал; у нових сферах підприємницької діяльності найбільшим впливом користується той, хто має право на використання інформації, в інноваційній області й у сфері професійних послуг - правом на інтелект. У сучасній економіці, характеризуемой наукоємністю, безперервними структурними змінами, високим динамізмом, роль інтелектуальної власності в суспільному розвитку зростає. О.Тоффлер, аналізуючи основні джерела політичної влади - чинність, багатство й знання - робить висновок про те, що в сучасній цивілізації знання підкорили чинність і багатство й стали визначальним фактором функціонування влади. Тому контроль над інформацією дає реальну владу як в економічній, так і в політичнім житті. О.Тоффлер пише, що «у минулому земля, праця й капітал були ключовими елементами проведення. Завтра – а в багатьох галузях промисловості це завтра вже настало – інформація стане головною складової». Соціокультурні результати змін, що відбуваються, позначаться на всім спектрі суспільних цінностей, розвитку особистості, торкнуться як рішення багатьох сучасних питань, так і появи в суспільстві нових проблем.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic