Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Право й політика - поняття, що розкривають утримування двох взаємозалежних сфер громадському життя. Право - система соціальних норм, що регулюють суспільні відносини, поведінку людей і функціонування державних органів. Воно - такий же обмежник влади, як і традиція, чинність, звичай, релігія або мораль. Взаємини права й політичної держави двусторонни: держава санкціонує й конституює систему права, роблячи її публічної, загальнообов'язкової, загальної, причому її порушення спричиняє заходу державного впливу; але, з іншого боку, сама держава підтримується й забезпечується правом. Об'єктивною ілюзією є вистави про те, що джерелом походження, розвитку й зміни правової сфери виступає держава (т.зв. "юридичний позитивізм" Р.Иеринга, Г.Кельзена й Г.Еллинека). Появою цієї омани ми зобов'язані десинкретизации спочатку єдиного соціуму в Новий час, з виділенням, як особливих, сфер політики й права, а також відповідних їм видів професійної суспільної діяльності. Насправді джерелом правових систем виступають відносини й зв'язку, що складаються усередині громадянського суспільства ( тобто поза й до держави), з ускладненням процесів проведення, власності, сімейному життю, з виділенням особистості із суспільного цілого. Правотворча діяльність держави закріплює в правових нормах закономірності суспільного розвитку, які виражалися до цього в релігійних, моральних установленнях, у традиціях і звичаї етносу (" звичаєве право"). Тому в праві можна виділити ядро загальнолюдських цінностей, інтегрованих у культурному розвитку народу, але, крім того, воно містить орієнтири й регулятивы для політики, установлює границі потестарного впливу, що особливо проявляється в правовій державі (де громадянин і держава - рівні суб'єкти права). Прийнято виділяти міжнародне й внутрішнє право (в останньому різняться карне, конституційне, сімейне, цивільне (частка), трудове право - залежно від об'єкта його додатка, тобто регульованих ними суспільних відносин). Перші дослідження взаємодії п. і п. на власній основі ( без залучення чинностей божественного й сакрального порядку) теж ставляться до Нового часу. Була констатована відмінність природнього (природного) і встановленого ( законотворчою діяльністю держави) права при пріоритеті першого (на індивідуальному рівні, що ухвалює форму природніх прав і воль людину, які скасувати й порушити не в чинностях сама держава). Уже в Т.Гоббса й Д.Локка втримується основна вимога до політичної влади - підпорядкування праву. Це виражається вже в правовім походженні держави ( шляхом суспільного договору, тобто по суті акту правового). Ш.Монтеск'є, одним з перших, що вивчали національні системи права, звернув увагу на об'єктивну детермінацію їх природно-географічним середовищем, національною психологією, умовами життя й господарювання етносу, затверджуючи якісну єдність правового й політичного процесів. "Природно-правова школа" (Х.Томазий, С.Пуфендорф, Х.Вольф) головна відмінність правової системи від інших нормативів (наприклад, моралі) бачили в опорі на санкционирующе - каральний авторитет держави. Право може бути сполучене з "міццю", або силою (Спиноза), справедливістю (Гроций), захищеністю (Т.Гоббс). Перші історично зафіксовані системи права - "римське право", кодекс Юстиніана, Саллическая й Російська Правда. По Д.Вико, вектор правового процесу в історії - не тільки в поділі системи права, але й у доданні йому загального характеру (суб'єктне розширення правового простору). Важливим слідством правового прогресу з'явилася поява "приватного права", як регулятора життя в громадянськім суспільстві, що охоплює область часток, індивідуалізованих інтересів, справи окремих осіб в економічній, соціальній, моральною-моральній-духовно-моральної сферах суспільства.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic