Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів




Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Політологія - галузь знання про політика, закони структури, функціонування й розвитку політичному життя держави й суспільства, що відображають процес включення офіційних общностей, особистості в діяльність по вираженню політичних інтересів і політичної влади. Об'єктом політології є політичне життя людей, соціальних общностей, інтегрованих у державу й суспільство. Предметом служить та частина об'єкта, яка пізнана на даний період суспільно-політичного розвитку, виражена в законах і категоріях даної галузі знання й становить певну концепцію знань про об'єкт. До основних розділам політології можна віднести: предмет і метод політології, історію політичних навчань; субстанціональність політики; інституціональні елементи політики; духовні компоненти політики; деятельностные, функціональні механізми політики, політичний процес. Закони й категорії політології перебувають у початковій стадії виявлення й вивчення. Закони структури визначають спосіб організації політичних систем, їх внутрішню визначеність і взаємозумовленість. Закони функціонування – це істотні, необхідні зв'язки між політичними суб'єктами в процесі їх тимчасової зміни. Вони характеризують рух, що не виходить за межі досягнутого рівня організації політичної системи, зберігають її динамічну стабільність. Закони розвитку – це закони перехід від одного порядку взаємин у системі до іншого, від одного стану структури до іншої. У загальному виді категорії політології можна представити як структурні, функціональні й категорії розвитку. Але цей розподіл умовний, тому що та сама категорія може виражати елементи всіх законів залежно від контексту часу й простору розгляду процесу, відбиття в ній політичного життя, політичного процесу й т.п. Інші категорії відносно жорстко прив'язані до відбиття необхідних зв'язків «свого» закону. Центральними категоріями політології є такі як політика, політична влада, політична система суспільства, політична культура, політична діяльність і інші. Ці категорії є властиво політологічні. У той же час понятійний апарат політології включає поняття, що мають універсальний характер, тобто використовувані багатьма соціально-гуманітарними й природничими науками (наприклад, структура, система, функції, розвиток, рух і т.п.). Політологія виконує безліч функцій, основними з яких можна вважати пізнавальну, світоглядну й практично - деятельностную. Пізнавальна функція фіксує факт пізнання, з'ясування системи знань про політика в усі її складності й суперечливості. У світоглядній функції відображаються зміни системи поглядів людину, соціальних общностей, місце й роль у них політичних знань. Результат пізнання й зміни світогляду виражається в практичнопполітичній діяльності суб'єктів. Політика по своїй природі деятельностна, тому всі функції політології і їх якість можна виявити й визначити тільки по характеру політичної діяльності суб'єктів. Крім перерахованих виділяють наступні функції: методологічну, виховну, прогностичну, ідеологічну й інші. Ясно, що розглянуті в єдності, вони дають виставу про політологію. Політологія тісно взаємодіє з багатьма суспільними, гуманітарними науками ( економічною теорією, соціологією, філософією, правом, етикою й ін.). Її роль у російськім житті зростає, оскільки росте потреба в ґрунтовнім вивченні теорії політики, її здійснення на практиці багатьма суб'єктами. В останні роки в російськім політичнім житті особливе місце займають проблеми політичних технологій, зокрема технологія виборчих кампаній, технологія розробки, прийняття й здійснення політичних рішень, технологія політичного іміджу й інші, які стали предметом докладного вивчення в прикладній політології. Широке застосування компаративистского методу в наукових дослідженнях дозволило появі ще однієї політологічної галузі знання – порівняльної політології. Таким чином, політологія розвивається як ушир, так і вглиб.



0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)



  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic