Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Політична система індустріально розвинених країн (теорія). - Політична система являє собою сукупність осіб, інститутів, що участвующих у політичному процесі, неформальних і неурядових факторів, що впливають на механізм виявлення й постановки проблем, на вироблення й реалізацію рішень у сфері державних відносин. Поняття політичної системи дотепер не має загальноприйнятого визначення. В американській політології налічується приблизно 20 визначень, в основному політико-прагматичного характеру; у Франції - 4 визначення, що виділяють конституційно-правовий аспект, у ФРН - 2, що відрізняються філософським підходом і т.д. В американському словнику політичних термінів дається визначення, прийняте більшістю політологів США. Політична система - це "сукупність структур, процедур і інститутів". Таким чином, поняттю надається широке тлумачення, що вбирає в себе всі сфери політичної діяльності в суспільстві, незалежно від її місця в ньому. Дослідники теорії політичної системи виділяють ряд аспектів, з яких може бути проаналізована політична система: 1.Инвайроиментальный (взаємозв'язок середовища й системи); 2.Інституціональний (організаційні елементи системи: держава, партії, громадські організації, що участвующие в політичній діяльності); 3.Регулятивний (політичні норми як основа діяльності інститутів системи); 4.Комунікативний (внутрісистемні зв'язки й відносини); 5.Функціональний (політичний режим, що складається в результаті діяльності елементів системи); 6.Ідеологічний (політична свідомість); 7.Рольовий (роль політичної системи, узятої як ціле у всеосяжній системі даного людського суспільства й на міжнародній арені, а також роль і значення окремих елементів системи). Класиками теорії політичної системи є американські політологи Дэвид Истон і Габриэль Алмонд. Истоном система розглядається як сукупність дій і взаємодій, що виникають між різними суб'єктами політичних відносин і, насамперед між громадянами із приводу владного й авторитарного розподілу цінностей, що перебувають у розпорядженні суспільства. Габриэль Алмонд у своєму визначенні політичної системи і її функцій упор робить на легітимний (правочинний) характер фізичного впливу політичної системи, її динамічність і спрямованість основної її активності на підтримку стабільного порядку в суспільстві. Послідовники структурно-функціонального підходу велике значення надають категорії "зовнішнє навколишнє середовище" (анг.environment), що відображає весь комплекс економічних, соціальних, культурних і інших явищ, інститутів і установ, тісно зв'язаних і взаємодіючих з політичною системою. Густа мережа взаємодій із зовнішнім середовищем впливає на внутрішню структуру політичної системи, порядок розташування її елементів і виконуваних функцій. Дэвид Истон слідом за економістом В.Леонтьевим і соціологом Т.Парсонсом уподібнює політичну систему економічної, у якій є те, що "входить у механізм (витрати)" і те, що з нього "виходить (випуск)". У поняття "витрати" ("вхід") включено два види входу: "вимога" і «підтримка". Перший рівень входу – «вимога» визначається як форма вираження думки про характер розподілу ресурсів і цінностей у суспільстві з боку суб'єктів влади. Численні вимоги можуть привести до перевантаження політичної системи, яка може й не впоратися з ними. Вимоги, отже, необхідно приводити у відповідність із можливостями системи. Інший вид входу – «підтримка», на відміну від «вимог», які послабляють політичну систему, охоплюють усі позиції й усі варіанти політичної поведінки, сприятливі системі. «Вихід» - це те, що відповідає на всі запити у вигляді вимог або викликає підтримку. Цей «продукт»- рішення й дії, а саме: нові закони, регламенти, субсидії, державні асигнування і т.д. Таким чином, система - це кошт, за допомогою якого «вхід» (вимоги й підтримка) перетворюється в «вихід» (рішення й дії), перетворюючи вхідні фактори у вихідні. Політична система являє собою машину по мобілізації ресурсів і виробленню рішень для досягнення цілей, які коштують перед суспільством. Концепція політичної системи розширила методологічні можливості політології. Це стосується й більш глибокого вивчення системи зв'язків і відносин, взаємозв'язків структури й функцій, макроскопічних (глобальних) сторін політики, її елементів і виконуваних функцій.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic