Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Політичне життя сучасній росії. - Політичні процеси, що відбуваються в сучасній Росії, у загальному можна охарактеризувати як перехідний період від посттоталітарного політичного режиму до демократичного. Із цим і зв'язані всі ті протиріччя, труднощі й перспективи, які проявляються в нашій країні в останнє десятиліття. Сучасна Росія живе по Конституції, прийнятої в результаті всенародного референдуму 1993 року. Відповідно цьому Основному Закону, Росія є федеративною, правовою, демократичною державою у формі президентської республіки. У Конституції 1993 року був уперше закріплений принцип поділу влади. Законодавча влада представлена наступною системою органів, що мають законів, що й реалізують право на прийняття: Федеральні Збори, що полягає із двох палат - Ради Федерації (верхня палата) і Державної Думи (нижня палата); а також законодавчих зборів суб'єктів РФ. Виконавчу владу представляють Уряд РФ і органі виконавчої влади на місцях. Судова система складається із трьох рівнів: Конституційні суди РФ і республік, суди загальної юрисдикції на чолі з Верховним Судом РФ, арбітражні суди. У взаємодії галузей влади в сучасній Росії відбувся конституційний перекіс убік надмірного роздування повноважень виконавчої (і особливо президентської влади). Т.к. парламент відсторонений від формування уряду, він фактично не відповідає за прийняті рішення й закони. Усе це приводить до протистояння виконавчої й законодавчої влади, причому остання більше зайнята внутріфракційними й партійними конфронтациями. У достатньому ступені не визначені права й повноваження федерального центру й 89 суб'єктів федерації. Зазначені процеси діють убік дестабілізації й дезінтеграції російської політичної системи, що ставить під загрозу сам факт існування РФ як цілісної держави. У післяреформеній Росії законодавчо оформлений принцип багатопартійності. В органах юстиції (включаючи місцеві) зареєстроване більш 1200 партій, рухів і об'єднань. Однак уважати партійну систему сучасної Росії сложившейся не можна. По-перше, більшість існуючих партій такими насправді не є, тому що не мають класичний набір ознак, характерних для цього політичного інституту. По-друге, у наявності величезна кількість організаціййодноденок, створених або під конкретного лідера, або в інтересах передвиборної боротьби. По-третє, багато в чому в цих партій попросту немає свого стійкого електорату, а кількість членів, по влучнім зауваженню, "може вміститися в межах одного дивана". Найбільш великою політичною партією сучасної Росії, що має саму численну фракцію в Державній Думі, є КПРФ (лідер - Г.А.Зюганов). По оцінці власних експертів, число її членів перевищує 500 тис. КПРФ відрізняють: чітка ідеологічна програма, розгалужена мережа місцевих представництв, тверда організаційна структура й дисципліна. Електорат становлять обличчя похилого віку, социально-аутсайдерские верстви, що прийняли найбільший удар у результаті якісної реформації (колишні ІТП, працівники ВПК та ін.) Найбільш міцні позиції КПРФ на Півдні й у Центрі Росії, на Далекому Сході й Східного Сибіру. Іншим великим політичним об'єднанням є "Яблуко" (лідер - Г.А.Явлінський). Ідеологія цієї партії ґрунтується на принципах політичної демократії, поглибленні ринкових реформ, соціально орієнтованої економіки. "Яблуко" відрізняють: потужна фінансова підтримка, гарна інформаційна база, розгалужена регіональна інфраструктура. Соціальну базу партії становлять, як правило, жителі великих міст, підприємці, особи з вищою освітою не старше 45 років, студентство. У політичному центрі партійного спектра РФ виділяються НДР (лідер - В.С.Черномирдін) і "Батьківщина" (Ю.М.Лужков). Це колишня й нинішня "партії влади". Обоє об'єднання користуються солідною фінансовою підтримкою (Газпрому й московської промислово-фінансової еліти), інформаційним ресурсом і мають нечисленність членів. Ідеологічна база "Батьківщини" близька "яблучної", а НДР - "освічений консерватизм". Однак слабким місцем НДР з'явився факт "компрометації" його лідера співробітництвом із кремлівською адміністрацією, тоді як в основі відносини росіян до "Батьківщині" лежить традиційна недовіра регіонів до Москви. По краях політичного спектра перебувають більш дрібні партійні об'єднання; ліворуч це - "Трудова Росія" В.Анпилова; праворуч - ДВР Е.Гайдара й "Демроссия"(Л.Пономарів і ін.) Особливе місце займає ЛДПР (лідер - В.В.Жириновський). Не маючи чіткої ідеологічної позиції, ЛДПР має потужну фінансову базу, регіональну мережу представництв, достатньою інформаційною підтримкою. Електорат партії становлять: жителі села й дрібних міст, маргінальні верстви, частина молоді. Політична демократія в Росії носить багато в чому формальний і поверхневий характер саме тому, що фактично не змінилися потестарные функції держави. За умови нерозвиненості структур громадянського суспільства, держава саме не впоралося із завданнями всебічної реформації суспільства. Середній клас - соціальна основа демократії - у результаті цілого ряду прорахунків у соціально-політичній області практично не зложився, а більш половини всього населення, ще недавно цілком успішного, скотилося на маргінальне дно. Політичний режим усе більш здобував риси корпоративного й корумпованого зрощення політичної й олігархічною-олігархічній-фінансово-олігархічної еліт. У результаті побудови такий "демократії для деяких" у наявності фактична недовіра ( до 90%) усім галузям і органам влади гнітючої частини російського суспільства. Мабуть, єдине, що можна занести в актив Росії останніх десяти років - це досягнення плюралізму політичної свідомості, який, однак, носить поки характер політичної гласності, але не гарантованої свободи слова (особливо в регіонах). Центри політичної влади в сучасній Росії усе більш зміщаються у регіони. На тобто цілий ряд причин: слабість, що й підсилюється параліч федерального центру, нерівномірність розвитку різних регіонів, амбіції регіональних лідерів і еліт. У цьому випадку цілком закономірна господарська самостійність регіонів може обернутися сепаратизмом, що глибшається. Політичний процес у Росії в цих умовах розвивається вкрай суперечливо; тут можна виявити риси різних типів політичних режимів і культур: демократичного, авторитарного, тоталітарного. При незрілості громадянського суспільства він несе в собі риси неструктурованості й латентности. Не тільки в суспільстві, але й у політичних елітах майже відсутні навички й початку демократичної політичної культури. Отже, політичне життя сучасної Росії надзвичайно складна й суперечлива. Однак при всіх складностях перехідного періоду можна сподіватися на те, що досягнуті деякі позитивні паростки демократичних реформ стануть необоротні. У цьому переконує досвід практично всіх країн, що вступили на подібний перехідний шлях. За це говорить і вся тисячолітня історія Росії. Для успішного рішення вартих перед російським суспільством проблем необхідні: якісна зміна політичних еліт, політична воля суспільства й необхідна політична згода всіх чинностей сучасної Росії навколо екзистенціальних демократичних цінностей.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic