Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Словарь з політології


Політика - (греч. politike – мистецтво керування державою) – область взаємин і різних видів діяльності між соціальними общностями людей по здійсненню спільних інтересів за допомогою різноманітних коштів, основним з яких виступає політична влада. Специфіка політики укладається в наступному: вона фіксує відносини між більшими масами людей, інтереси яких інтегруються в єдине, загальне ціле. Політика зводить індивідуальне, колективне вираження воль в інтегративнерціле, системна якість, яка найбільше чітко виражене саме в політичній області людського життя й діяльності. Момент зв'язку одиничного, особливого із загальним завжди є присутнім у політику. Причому орієнтація на загальне, загальне – прерогатива політики. Оскільки основним інститутом, що організують, регулюють і контролюючим відомість одиничного до загального, при реалізації інтересів конкретних суб'єктів, виступає держава, то втримування політичного тією чи іншою мірою, прямо або опосередковано виходить на державу. Політика завжди носить владний характер, тому що досягтися поставлених цілей неможливо поза примусом, вольовими зусиллями й впливів суб'єктів по досягненню загальних інтересів людей. Владний характер виражається в політико-державних і політико-недержавних політичних відносинах, які дуже складні й суперечливі, вертикально й горизонтально організовані і т.д. У цих відносинах люди, соціальні спільності не створюють матеріальних і духовних цінностей, але діяльність політичних суб'єктів від цього не є менш значимої, оскільки вони управляють суспільно-політичними й іншими процесами суспільства й держави. Політика є також кошт виявлення й розв'язання конфліктів, діяльність по прийняттю рішень. Керуванню суспільними справами, особливий вид спілкування між людьми, соціальними общностями. Як складний соціальний утвір політика внутрішньо структурований, організована. До її елементів відносять: політичні організації, інститути влади; відносини між ними по різних проблемах, основній з яких виступають відносини володарювання; політична свідомість і політична духовність у цілому; різні нормативні ідеї, концепції, у тому числі й політико-правового характеру. У цілому вони виражаються в різному ступені політичної активності суб'єктів, представленої на трьох основних рівнях політичного буття. На мікрорівні область політики представлена політичними партіями, суспільно-політичними рухами й організаціями, профспілками, корпоративними об'єднаннями й т.п. Макрорівень політики – це сфера державної влади, її устрою й функціонування суб'єктів держави. Мегауровень представлений різними міжнародними організаціями: ООН, ЄС і іншими, а також характером взаємин між державами на міжнародній арені. Соціальне призначення або функції політики різноманітні. Відзначимо найбільш важливі з них. По-перше, це регуляція взаємин між різними суб'єктами суспільного життя й відомість їх до цілісності, спільності. По-друге, розробка перспективних цілей і моделей суспільно-політичного розвитку суспільства й держави й організація, мобілізація мас на їхнє виконання. По-третє, політична соціалізація індивідів, тобто послідовне включення людей в усвідомлений процес політичного життя й дії, що вимагає політичних знань і політичної культури. Ці три основні функції – регулятивна, прогностична, що й соціалізує – тісно взаємозалежні й лише у своїй єдності можуть виразити таке складне явище соціального життя як політика.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абсолютизм
Абсентеїзм (лат.absentis — відсутній)
Авантюризм політичний (фр. аvanture - пригода, ризик)
Автаркія політична ( від греч.autarkia – самозадоволення)
Автократія (греч.autokrateia - самовладдя, самодержавство)
Автономія (греч. autonomia – самоврядування, незалежність)
Авторитаризм
Агресія ( від лат. аgressio – напад)
Активність політична
Альтернативи розвитку
Анексія ( від лат. аnnexio – приєднання)
Апарат державний (лат. apparatus – устаткування)
Аттитюд
Аристократія ( від греч. aristos – кращий і kratos -влада)
Баланс політичних сил
Безпека державна (національна)
Безпека міжнародна
Безопсность регіональна
Біхевіоризм
Боротьба політична
Боротьба політична
Бюрократизм
Бюрократія
Вето
Взаємної безпеки
Влада
Влада політична
Влада (форми влади в кратологии)
Влада епохи постмодерна
Зовнішня політика
Внутрішня політика
Військова політика
Війна цивільна
Війна й збройний конфлікт
Волюнтаризм
Геноцид
Геополітика
глава держави
глава уряду
Глобальні проблеми
Держава
Держава добробуту
Держава загального благоденства
Держава національна
Держава поліцейська
Держава правова
Цивільна культура
Цивільний процес
громадянське суспільство
Цивільна згода
Цивільна співучасть (участь)
Громадянство
Рух політичний
Демократія
Деспотизм
Діагностика політична
Діалог політичний
Демократичний соціалізм
Євразійство
Європарламент
Природно-правова школа
Законодавча влада
Ідеал політичний
Ідеологія
виборча система
Імперія
Імпічмент
Інститут політичний
Інтеграція політична
Інтелігенція в політику
Інтереси в політику
Інформаційне суспільство
Ісламізм у політику
Виконавча влада
Історичного песимізму
Класи
Комунізм
Комуністичні партії
Компроміс у політику


Сторінки: 1 2 3 4

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic