Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Педадогічна енциклопедія


Алгоритмізація - навчального процесу, розробка й реалізація алгоритмів для учнів і алгоритмів для навчальних осіб (або навчальних машин). Алгоритм — одне з найважливіших понять інформатики (див. Основи інформатики й обчислювальної техніки). Алгоритм — точне, що однозначно розуміється приписання про виконання в зазначеній послідовності операцій (дій), що приводять до рішення кожної із завдань, що належать до неуводити, увести до ладуррому класу (або типу). операції, що пропонуються (дії) повинні бути доступні адресатові. Вони можуть бути як елементарними (найпростішими), так і складними, заснованими на елементарні. До алгоритмів пред'являються вимоги визначеності (конструктивності), тобто однозначності дій, що пропонуються, і операцій; результативності, що припускає, що при виконанні кінцевого числа операцій буде отриманий шуканий результат; масовості, що означає, що алгоритм застосуємо до рішення цілого класу завдань. У процесі рішення завдання по алгоритму повинні бути присутнім: саме приписання, що полягає із вказівок (команд) про виконання дій або операцій над певними об'єктами й звичайно фіксоване ( у вигляді разл. схем, слів, знаків) на тих або інших матеріальних носіях; неуводити, увести до ладу-раю система-виконавець (людей або машина), до доорій ці вказівки адресовані й доараю їх виконує; об'єкти, на доырые спрямовані дії або операції й доырые під їхнім впливом перетворяться. Прикладом алгоритму може служити відомий арифметич. спосіб додавання двох покладе, чисел «стовпчиком». Цей алгоритм можна представити у вигляді след. системи вказівок: виділити в розряди, що складаються, одиниць і скласти одиниці, якщо отримана сума менше 10, записати її в розряді одиниць під нижнім числом, якщо сума більше або рівна 10, записати в розряді одиниць тільки кіллв одиниць; виділити в, що складаються розряд десятків і записати отриманий при додаванні одиниць десяток над розрядом десятків 1гго (верхнього) доданка; скласти десятки і т.д. Аналогічні вказівки даються для додавання одиниць ін. розрядів числа. СистемоюоВиконавцем даного алгоритму може бути як ЕОМ, так і людей. У теорію й практику навчання поняття алгоритму ввійшло в кін. 500х рр. у зв'язку з розвитком програмованого навчання й застосуванням навчальних машин. Участь людини в уч. процесі накладає ряд обмежень на використання алгоритмів. При створенні алгоритму для ЕОМ укладачеві алгоритму точно відомий набір доступних їй операцій. Можливості людини визначаються його попереднім придбаним уч. досвідом, творчими даними й ін. індивідуальними факторами, доырые повністю врахувати практично неможливо. Тому при розробці алгоритмів для людини вимоги конструктивності й результативності алгоритмів виконуються з відомим наближенням. Алгоритми, призначені для використання їх людиною, іноді називають приписаннями алгоритмічного т и и а, а частіше — просто приписаннями. Можливість рішення завдань за допомогою таких приписань носить імовірнісний характер і залежить від цілого ряду індивідуальних особливостей виконавця (його інтелектуального рівня, уваги, емоційного стану й ін. Розрізняють алгоритми для учнів і алгоритми для навчальних. У свою чергу алгоритми для учнів діляться на 2 групи: алгоритми, пов'язані з досліджуваним предметом, що й дозволяють вирішувати характерні для цього предмета завдання, і алгоритми навчання (засвоєння), що пропонують дії, необхідні для засвоєння як предметного матеріалу, так і намічених алгоритмів. Алгоритми, розроблювальні для викладача, допомагають йому вирішувати разл. види пед. завдань; забезпечити засвоєння учнями певних знань, умінь і сформувати їх із заданим заходом узагальнення, міцності і т.д. Розробка алгоритмів для навчальних базується на обліку закономірностей процесу засвоєння, а також вимог загальної теорії керування (навчання виступає як окремий випадок керування). Так, згідно із законом ин-териоризации, у процесі засвоєння знання й уміння із зовнішньої, матеріальної форми переходять у форму внутрішню, розумову. Це припускає: виявлення складу формованого вміння й вистава його учнем у вигляді моделі, схеми і т.д.; розробку приписання (алгоритму) по виконанню цього вміння учнями; забезпечення в учнів необхідного рівня уч. мотивації; добір системи завдань, що вимагають застосування цього вміння в разл. формах; забезпечення контролю над діями учнів і необхідної корекції цих дій і ін. Алгоритми діяльності викладача насамперед допомагають йому розробляти адекватні алгоритми навчання. У міру засвоєння учнем і викладачем пропонованих алгоритмич. приписань останні пред'являються в скороченому виді. У реальному уч. процесі зазначені види алгоритмів не завжди реалізуються в повному обсязі. Так, можна навчати алгоритмам, не використовуючи алгоритму навчання, і навпаки, можна виходити з неуводити, увести до ладуррого алгоритму навчання, але при цьому не навчати алгоритмам. У випадку використання автоматизованих навчальних систем комп'ютер реалізує навчальну програму тільки алгоритмич. типу, тобто працює відповідно до закладеного в нього алгоритмом навчання. Ефективність уч. процесу суттєво залежить від якості приписань, використовуваних учнями й учителем. Необхідно відібрати такі види діяльності, доырим доцільно навчати за допомогою приписань алгоритмич. типу, віддаючи перевагу при цьому узагальненим видам діяльності, засвоєння доырых відкриває учнем можливості для самокоштують, розробки алгоритмів за рішенням приватних класів завдань. В уч. процесі необхідно залишати місце для самокоштують, пошуку учнями не тільки алгоритмічних, але й не алгоритмич. способів рішення завдань. Слід також мати у виді, що не всі способи рішення завдань можуть бути алгоритмізовані. Створити універсальний, узагальнений алгоритм навчання неможливо, тому що побудова такого алгоритму вимагає повного й абсолютно вичерпного знання й обліку всіх законів і умов навчання, усіх можливих реакцій учнів на разл. внеш. і внутр. впливу. У той же час на основі совр. теорії навчання можуть бути розроблені приписання, що відбивають узагальнені приймання пед. діяльності, засвоєння доырых дозволяє навчальному самостійно ухвалювати рішення щодо конкретних пед. проблемам. У всіх сферах діяльності узагальнені приписання дозволяють людині опанувати накопиченими в суспільстві методами діяльності, у т.ч. розумової, що є необхідною передумовою його наступної ефективної творчої діяльності. Літ.: Л а и д а Л. Н., Алгоритмізація в навчанні, Мі966; Питання алгоритмізації й програмування навчання, в. 1 — 2, М., 1969—73; Тализіна Н. Ф., ТеоеРетич. проблеми програмованого навчання, М., 1969; її ж, Керування процесом засвоєння знань, M., 1984. Н. Ф. Тализіна.

Seo-Bobблог о Seo,WordPress, заработке в сети и многом другом. Seo советы по увеличению тИЦ и PR, наработки по WordPress.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абай кунанбаев
Абакумов
Абасзаде
Абовян
Абстракція
Абульханова
Абульханова
Аверинцев
Австралія
Австрія
Автоматизована навчальна система
Автоматизм
Автономія
Авторитаризм
Авторитарне виховання
Авторитет
Авторська школа
Агаян
Агинский бурятський автономний округ
Агресивна поведінка
Агропединституты
Агуайо
Адаптація
Аджарія
Адлер
Адигея
Азбукин
Азбуковники
Азербайджан
Айзенк
Аини
Академічна гімназія
Академічний університет
Академія комуністичного виховання
Академія педагогічних наук ссср
Акредитація
Аксарина
Акселерація
Активність
Активність особистості
Аламдарян
Албанія
Алгоритмізація
Алексій ii
Ален
Алжир
Алкоголізм
Алкуин
Алтынсарин
Алчевская
альмедингенддумим,
Альт
Альтернативні школи
Амерлинг
Амонашвили
Аморальність
Аналіз
Аналіз
Ананія ширакаци
Ананьев
ahаtomoгфізіологічні особливості дітей
Анвайлер
Ангола
Андрагогика
Андрєєв
Андрєєва
Андронов
Аникст
Аномальні діти
Анопов
Антипатія
Антипедагогіка,
Античність
апацаиааере
Апперцепція
Апраксина
Априлов
Аргентина


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic