Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Педадогічна енциклопедія


Автоматизована навчальна система - (АОС), комплекс техн., уч.-метод., лингвистич., програмного й организац. забезпеченні на базі ЕОМ призначений для індивідуалізації навчання. За допомогою АОС здійснюють: 1) виявлення вихідного рівня знань, умінь і навичок учнів, їхніх індивідуальних особливостей; 2) підготовку уч. матеріалу (пояснить, текстів і ілюстрацій по досліджуваній проблемі, уч. і контрольних завдань); 3) пред'явлення уч. матеріалу, адаптацію його за рівнем складності, темпу вистави інформації; 4) керування познават. діяльністю учнів; 5) визначення показників їх працездатності; 6) завершальний контроль якості засвоєння; 7) реєстрацію й статистич. аналіз показників процесу засвоєння матеріалу кожним учнем і групою в цілому (характер і час виконання отд. завдань, загальний час роботи, число помилок і ін.). АОС може змінювати спосіб вистави уч. інформації, роблячи її зручної для сприйняття й аналізу (напр., фор-мульный спосіб на графич., абстрактний на конкретний), виконувати на нач. стадіях навчання ряд операцій, що входять у засвоювані дії (совм. виконання завдання ЕОМ і учнями); полегшувати умови для самоконтролю. У необхідних випадках АОС надає спрощену модель досліджуваного явища, що полегшує його сприйняття й дослідження. АОС реалізує одну або неск. дидактич. функцій у більшій мері, чому ін. навчальні обладнання, звільняє учнів від неуводити, увести до ладу-рых вспомогат. компонентів уч. діяльності, не ведучих безпосередньо до засвоєння. Реалізуючи, що орієнтує функцію в ході індивідуальних діалогів з учнями, вона дозволяє скоротити обсяг лекційного уч. матеріалу й визволити час для спілкування лектора зі слухачами. Можливість застосовувати АОС як для ознайомлення учнів з матеріалом, так і для проведення практич. і лабораторних занять, дозволяє усунути розрив між одержанням знань і їх действит. засвоєнням, сприяє більшій самостійності учнів. Створюючи умови для успішного виконання уч. завдань, контролюючи учнів і видаючи їм роз'яснення зроблених помилок, АОС сприяє формуванню в них покладе, відносини до навчання й звички до сумлінної роботи. Технічне забезпечення АОС включає: ЕОМ, розташовані в класах робочі місця учнів і викладача й лінії зв'язку ЕОМ з робітниками місцями. Застосовуються ЕОМ загального користування порівн. і великої продуктивності, персональні ЕОМ або комплекси раз л. ЕОМ. Робоче місце учня оснащується дисплеєм, що дозволяють демонструвати текст і кольорові або чорно-білі зображення в статиці й динаміку, закодовані в пам'яті ЕОМ або оперативно генерируемые нею, а також керованим ЕОМ відеомагнітофоном або діапроектором; мікрофоном, магнітофоном, генератором звуку, синтезатором мови; друкованими матеріалами, клавіатурою для введення текстової й числової інформації й спец. планшетами Дия введення графич. інформації. У неуводити, увести до ладу-рых АОС допускається введення інформації дотиком до екрана пальця або «світлового пера». Оснащення робочого місця викладача дозволяє автоматизувати ряд операцій по складанню уч. курсів і управляти діяльністю учнів у класі АОС. Крім блоків уведення й висновку інформації є обладнання для зберігання програмного забезпечення (магнітні диски або дискети, магнітні стрічки, компакт-касети й ін.), друкувальний пристрій. Спрощені схеми класів АОС, що базуються на ЕОМ загального користування й персональних ЕОМ, представлені відповідно на мал. 1—3. У навчальних системах на базі ЕОМ загального користування може бути організована колективна, зокрема парна, робота учнів, вони допускають також централизов. керування роботою класу з пульта викладача. Разом з тим і АОС на базі персональних ЕОМ, з'єднаних у мережі або приєднаних до ЕОМ загального користування, дозволяють реалізувати ті ж функції. Учбово-методичне забезпечення АОС — уч. матеріал (пояснить, тексти й ілюстрації, уч. завдання, коментарі до відповідей учнів і тести для перевірки якості засвоєння), а також розроблений викладачем сценарій навчання. Цей вид забезпечення може включати й метод, вказівки для викладачів, що проводять заняття в класі АОС. Лінгвістичне забезпечення АОС — специализиров. мови, одні з доырых дозволяють учнем вести діалог у формі, що відповідає особливостям досліджуваної дисципліни, інші дають можливість становити уч. курси, треті — управляти роботою АОС. Програмне забезпечення АОС — сукупність програм ЕОМ, що реалізують ті або інші функції, покладені на АОС. Розрізняють стандартне програмне забезпечення, необхідне для функціонування ЕОМ взагалі, і спеціалізован, що дозволяє ЕОМ обробляти інформацію, що ставиться до АОС. За допомогою цих програм ЕОМ аналізує повідомлення учня, порівнюючи з наявними в її й на ін. подібні питання, може показати на екрані спектр речовини в кольорі. Якщо учень прагне провести (імітувати) досвід, він натискає на спец. клавішу й друкує назва потрібного реактиву. АОС негайно видає інформацію про речовини, отримані в результаті реакції. Нарешті, учень називає шукану речовину: чацетфенон». АОС пропонує йому уточнити відповідь, а якщо уч-ся не може этого зробити, вона дає правильне написання: «Ацетофенон». Т. о., АОС «розуміє» учня, дає на його питання вичерпні відповіді, пам'яті еталонами відповідей або використовуючи спец. алгоритми, розпізнає будь-які синонимичные відповіді, як правильн, що так і мають к.-л. конкретні помилки. Вибір коригувального впливу й визначення чергової дози уч. матеріалу АОС може робити на основі історії навчання кожного учня, зафіксованої в пам'яті ЕОМ. Організаційне забезпечення АОС — разл. документація, що регламентує роботу з АОС. Для ілюстрації реальної роботи учня в АОС приведемо фрагмент заняття по хімії. АОС пропонує учневі визначити, яка речовина має задані властивості. Учні можуть задавати АОС питання про невідому речовину: його кольорі, физ, і хім. властивостях. Учень друкує питання: год Який колір у цієї речовини?» Машина высвечивает на екрані: «Тверда частина біла, а рідина безбарвна». АОС відповідає Клас ДОС хоча питання мають відносно вільну форму. Якщо слово, уживане учнем, отсутствует у машинному словнику, машина «просить» замінити його. У числі перших АОС, розроблених у СРСР в 700х рр., — ЭВОС БГУ, САДКО, АТОС БГУ, «Контакт», «Екстерн», СпоккВуз. В 800х рр. розвернулася робота зі створення й застосуванню АОС у мн. вузах і ИПК викладачів, а також у ряді эксперим. шкіл і ПТУ (у Новосибірську, Києві, Тбілісі, Москві). АОС, що створювалися в разл. уч. закладах відповідно до їхніх конкретних умов, як правило, виявлялися несумісними між собою у відношенні як технічного, так і програмного забезпечення, що утрудняло обмін уч. курсами й модернізацію АОС. В 1979 у СРСР була прийнята Комплексна програма, що передбачала планомірну розробку АОС на основі єдиних принципів. Вимоги нач. етапу Комплексної програми були реалізовані в Аос-Вуз, уводити, увести до ладу-раю надала укладачеві уч. курсу можливість вносити зміни в уч. матеріал оперативно, з робочого місця. У нач. 800х рр. Аос-Вуз була передана для эксперим. впровадження ок. 100 вузам. Трохи пізніше з'явилася Аос-Вуз/микро, що використовує отеч. персональні ЕОМ. В'сер. 800х рр. у зв'язку з реалізацією завдання забезпечення загальної комп'ютерної грамотності й уведенням курсу Основи інформатики й обчислювальної техніки в уч. план порівн. школи почата розробка АОС для порівн. школи. Однієї з перших таких АОС з'явилася АосоШкооЛа — модифікація Аос-Вуз, адаптована до умов школи. Поряд з AOC на базі отеч. персональних ЕОМ («Електроніка», «Агат», «ДВК», «Корвет» і ін.) застосовуються АОС, засновані на заруб. моделях персональних ЕОМ («Yamaha», «Apple», «Правец», «Atari», IBM PC і ін.). Використовуються також АОС на базі ЕОМ серії ЄС і СМ із проекц. і відеомагнітофонною технікою. Застосовуються АОС на базі персоналвных ЕОМ досить високої продуктивності з кольоровим графич. дисплеєм. Велике значення надається розробці АОС у розвинених країнах. У США вона здійснюється великими фірмами, поруч унттов, коледжів, воен. і пром. центрів. АОС базуються на ЕОМ з разл. швидкодією й пам'яттю. Для зв'язку робочих місць учнів з ЕОМ застосовуються кабельні лінії й космич. супутники. На робочих місцях використовується разл. апаратура: спец. электрич. друкарські машинки, чорно-білі або кольорові дисплейні обладнання з «світловим пером» і чутливими до дотику екранами. Для амер. розробок характерне прагнення до створення встаткування, спеціально призначеного для цілей навчання. В 700х рр. у США одержала поширення АОС PLATO-IV, створена в Иллинойсском ун-ті совм. з фірмою CDC, що й базувався на комплексі ЕОМ високої продуктивності. З нач. 800х рр. намітилася тенденція до заміни більших ЕОМ загального користування персональними ЕОМ і перехід до індивідуальних АОС. У Великобританії з 700х рр. обчислить, техніка інтенсивно впроваджується в порівн. школи, коледжі, ун-ти; виходить, увага при цьому приділяється розробці програмного й у ч.-метод, забезпечення АОС і обміну уч. курсами між уч. закладами. В 1980 прийнята гос. програма по широкім впровадженню мікроелектроніки в навчання. У Франції в 1979 МіннВ утвори совм. с Мін-Вом пром-сти розробило план впровадження персональних ЕОМ у навчання, згідно домрому здійснене масове оснащення ліцеїв і вузів персональними ЕОМ (програма «10 000 ЕОМ»), Створений Центр по поширенню дидактич. матеріалів для АОС; складені многочисл. уч. курси й проведене масове навчання викладачів. АОС широко використовуються також у ФРН, Нідерландах, Японії й ін. країнах. Літ.: Чернявский А. Ф. (ред.), АОС на базі ЕОМ, Мінськ, 1980; Проблеми програмованого навчання. Матеріали VII сов.-франц. семінару по програмованім навчанню (Тб., окт. 1980), М., 1981; Новиков В. А., Селиванов А. Д., Токарєва В. С., Уч.-метод, забезпечення АОС у заруб, країнах, М., 1984 (Засобу навчання у высш. і порівн. спец. школі, в. 5); Кузнєцов С. І., Застосування ЕОМ в уч. процесі, М., 1985; Психол.-пед. і психофифзиол. проблеми комп'ютерного навчання, М., 1985; Г аба й Т. В.. Уч. діяльність і її засобу, М., 1988; Фролова Г. В., Пед. можливості ЕОМ, Новосиб., 1988; Rushby N. J., An introduction to educa-tional computing, L.. 1979; Smith S. G., Sherwood B. A., Educational uses of the PLATO Computer System, «Science», 1976, v. 192; Rushby N. J.. James E. B., Andersen J. S. A., A three dimensional view of computer-based learning in Continental Europe, «Programmed Learning and Educational Technology», 1978, v. 15, № 2; див. також лит. при ст. Комп'ютеризація навчання. Т. В. Габай, С. І. Кузнєцов.
Важно знать: Опубликовать аналитический обзор о любви0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абай кунанбаев
Абакумов
Абасзаде
Абовян
Абстракція
Абульханова
Абульханова
Аверинцев
Австралія
Австрія
Автоматизована навчальна система
Автоматизм
Автономія
Авторитаризм
Авторитарне виховання
Авторитет
Авторська школа
Агаян
Агинский бурятський автономний округ
Агресивна поведінка
Агропединституты
Агуайо
Адаптація
Аджарія
Адлер
Адигея
Азбукин
Азбуковники
Азербайджан
Айзенк
Аини
Академічна гімназія
Академічний університет
Академія комуністичного виховання
Академія педагогічних наук ссср
Акредитація
Аксарина
Акселерація
Активність
Активність особистості
Аламдарян
Албанія
Алгоритмізація
Алексій ii
Ален
Алжир
Алкоголізм
Алкуин
Алтынсарин
Алчевская
альмедингенддумим,
Альт
Альтернативні школи
Амерлинг
Амонашвили
Аморальність
Аналіз
Аналіз
Ананія ширакаци
Ананьев
ahаtomoгфізіологічні особливості дітей
Анвайлер
Ангола
Андрагогика
Андрєєв
Андрєєва
Андронов
Аникст
Аномальні діти
Анопов
Антипатія
Антипедагогіка,
Античність
апацаиааере
Апперцепція
Апраксина
Априлов
Аргентина


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic