Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Аваль - (фр. aval) - I) однобічна угода, що полягає в прийнятті третім, стосовно боржника, особою - авалістом зобов'язання нести спільну з боржником відповідальність щодо векселя або чека, на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й боржник. Предмет такої угоди - проста й нічим не обумовлений обов'язок здійснити платіж за векселем або чеку у випадку ексцесу обігу коштовного паперу (дисгонорации). Дисгонорации виражається у фактах неакцепту векселя перекладного або неплатежу з боку основного боржника або особи, призначеного платником. Фактом, що дають право векселедержателеві висунути вимогу до аваліста, є протест векселя або посвідчення факту несплати чека, що дозволяє говорити про регрессном характері відповідальності, що накладає А.; 2) напис про здійснення угоди, виконана на векселі або чеку; 3) окремий акт, що засвідчує здійснення угоди, що звичайно прикріплюється до векселя. А. на векселі регулюється Положенням про перекладний і простий вексель від 7 серпня 1937 р. № 104/1341; А. на чеку - ГК РФ. Положення встановлює право забезпечити платіж за векселем повністю або в частині вексельної суми за допомогою А. третьою особою або одним з осіб, що підписали вексель. Важливо лише, щоб аваліст не збігався в одному особі з тим, за кого він дав А. А. повинен бути виконаний на векселі, або на додатковому аркуші, або на окремому аркуші із вказівкою місця його видачі. Він виражається словами "уважати за А." або всякою іншою рівнозначною формулою й підписується авалістом. Для А. досить однієї лише підписи, поставленої авалістом на лицьовій стороні перекладного векселя, якщо тільки це не підпис платника або векселедавця (у простому векселі - тільки векселедавця). В А. повинне бути зазначене, за чий рахунок він даний. При відсутності такої вказівки він уважається даним за векселедавця перекладного або простого векселі. А. може бути даний не тільки на векселі або додатку до нього, але й на копії векселя. Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав А., тобто за тих самих умов і в тому ж обсязі. Дане правило означає, що аваліст основного боржника відповідає навіть при відсутності протесту й що аваліст відповідає протягом тих же строків, що й особа, за яку він дав А. Його зобов'язання дійсне навіть у тому випадку, якщо те зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним по якому б то ні було підставі, іншому, чому дефект форми. Аваліст, що оплатив вексель, здобуває права, що випливають із векселя, проти того, за кого він зробив А., і проти тих, хто в силу векселя зобов'язаний перед цим останнім. Аваліст відповідає, за загальним правилом, тільки за умови протесту векселя. А. накладає відповідальність у розмірі вексельної суми й обумовлених у векселі відсотків на неї. Аваліст може скласти із себе відповідальність за збитки, происшедшие внаслідок витікання часу від протесту векселя до розгляду справи в суді, якщо векселедержатель або кожний з індосантів, що зобов'язалися після аваліста, не відправив йому повідомлення про зроблений протест. Дане правило не застосовується до авалістів прямих боржників - вони відповідають без протесту й без повідомлень по всіх сумах, передбачених ст. 48 і 49 Положення або ст. 3 ФЗ РФ від 11 березня 1997 р. № 48-ФЗ " Про перекладний і простий вексель". Аваліст, зобов'язаний у силу А., поставленого їм на копії векселя, відповідає тільки за умови посвідчення протестом факту невручення оригіналу векселя власникові копії на його вимогу. Аваліст має право звільнити векселедержателя від здійснення протесту для пред'явлення позову саме до нього, даного аваліста. Для цього він зобов'язано включити в напис про А. застереження "оборот без витрат" або інше рівнозначне застереження. Якщо протест все-таки буде зроблений, таке застереження не звільняє аваліста від відповідальності за витрати по зробленому протесту. Аваліст, щоб відстрочити або запобігти обігу регрессного вимоги до себе, має право призначити посередника в акцепті або платежі. Правове регулювання А. на чеку багато в чому подібно з регламентацією вексельного А. За допомогою А. платіж по чеку може бути гарантований повністю або частково будь-якою особою, за винятком платника. А. проставляється на лицьовій стороні чека або на додатковому аркуші шляхом напису "уважати за А." і вказівки, ким і за кого він даний. Якщо не зазначене, за кого він даний, то вважається, що А. даний за чекодавця. А. повинен бути підписаний авалістом із вказівкою місця його проживання й дати здійснення написи, а якщо авалістом є юридична особа - місця його знаходження й дати здійснення написи. Аваліст відповідає так само, як і той, за кого він дав А. Його зобов'язання дійсне навіть у тому випадку, якщо зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним по якому б то ні було підставі, іншому, чому недотримання форми (недотримання форми позбавляє останнє сили документа). Аваліст, що оплатив чек, здобуває права, що випливають із чека, проти того, за кого він дав гарантію, і проти тих, хто зобов'язаний перед останнім (ст. 881 ГК РФ). Аваліст по чеку відповідає тільки за умови належного посвідчення відмови від оплати чека (ст. 883 ГК РФ). Чекоутримувач, на вимогу якого був засвідчений факт несплати чека, зобов'язано сповістити про цей свого індосанта й чекодавця, а якщо в них є авалісти - те також і їх. Що не послав повідомлення в зазначений строк не втрачає своїх прав: він лише зазнає збитків, які можуть відбутися внаслідок неповідомлення про несплату чека. Зобов'язані по чеку особи (поряд з авалістами це чекодавець, індосанти) несуть перед чекодавцем солідарну відповідальність (ст. 885 ГК РФ). Останній, розташовуючи документом, що засвідчують факт несплати чека, має право зажадати від будь-яких осіб, що поставили підпису на чеку, включаючи авалістів, суми, зазначені в цій статті. Таке ж право належить авалістові після того, як він оплатив чек. Літ.: Вексельне законодавство Росії. М.. 1996. С. 174-187; Вишневський А.А. Вексельне право. М., 1997; Дробышев П.Ю. Вексельне право й Конвенція ЮНСИТРАЛ про міжнародні перекладні векселі й міжнародних простих векселях. М., 1996; Іванов Д.Л. Вексель. Изд. 2-е. М., 1994. Белов ВА.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic