Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Англосаксонська правова система - (іноді називається англо-американської) - сформувалася в середньовічній Англії. Розвивалася автономно, зв'язок з європейським континентом не виявила на неї істотного впливу. Основним джерелом А.п.с. стала норма, сформульована суддями й виражена в судовому прецеденті (судове рішення по конкретній справі, якім потім надається загальнообов'язкова сила). Крім того, джерелом є статутне (законодавче) право парламентського походження. У число країн, що сприйняли англійську правову систему, входять Північна Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія (колишні колонії Британської імперії). Нині майже третина населення миру живе по принципах, уперше сформульованих в англійськім праві. Правова система США також виходить із принципів загального права Англії, однак у цей час право в цій країні має істотні особливості й практично є самостійним. Після норманнского завоювання Англії (1066) основне навантаження в здійсненні правосуддя була покладена на королівські суди, що перебували в Лондоні. У їхній діяльності поступово зложилася сума рішень, якими й керувалися надалі всі суди (загальне право). Згодом у зв'язку із соціальними змінами в Англії (розвиток товарно-грошових відносин, ріст міст, занепад натурального господарства) виникла необхідність вийти за тверді рамки закритої системи вже сложившихся прецедентів. Цю роль побрав на себе королівський канцлер, вирішуючи в порядку певної процедури суперечки, з якими їх учасники зверталися до короля. Таким чином, паралельно із загальним правом зложилося право справедливості. Незважаючи на багато подібних рис загального права й права справедливості, прецеденти їх судів фіксувалися роздільно, що привело до дуалізму англійської правової системи, який існував аж до судової реформи 1873-1875 рр. Реформа злила загальне право й право справедливості в єдину систему прецедентного права. Нині англійське право традиційне продовжує залишатися в основному судовим, розроблювальним суддями в процесі розгляду конкретних справ. Норми загального права більш гнучкі й менш абстрактні, чому норми романомгермманских систем, але одночасно вони надають праву більшу казуистичность і меншу визначеність. В Англії відсутнє розподіл права на публічне й частка (див. Публічне право, Частка право), там у меншій мері сприйняті категорії й поняття римського права. Немає в Англії й кодексів європейського типу. Галузі англійського права виражені не настільки чітко, як у континентальних правових системах, і проблемам їх класифікації й на практиці, і в наукових доктринах приділяється незрівнянно менше уваги. Справа в тому, що суди в Англії мають загальну юрисдикцію й розглядають різні категорії справ: цивільні, торговельні, карні й ін. Прецеденти, обов'язкові для здійснення діяльності окружних магістратських судів Англії, створюються Палатою лордів (вища судова інстанція), Апеляційним судом, що полягають із цивільного й карного відділень, і Високим судом (усі його відділення). Прецеденти перебувають між собою в ієрархічній соподчиненноспти залежно від положення, що створюють їхніх судів у загальній судовій системі країни. Судова інстанція не может. відмовитися від створеного раніше прецеденту, який підлягає зміні лише компетентним судом або парламентським актом. Однак оскільки повний збіг обставин різних справ трапляється не так часто, те суддя за своїм розсудом може визнати,. чи подібні вони, від чого залежить застосування тієї або інший прецедентной норми. Він взагалі може не знайти ніякої подібності обставин і. якщо питання не регламентоване статутним правом, сам створює правову норму. Таким чином, межі розсуду судді в англійськім праві досить значні й багато в чому визначають результати розгляду справи. Велике значення поряд із судовою практикою надається в англійській правовій системі статутному праву (закони й різного роду підзаконні акти, прийняті на виконання закону), причому їх роль останнім часом суттєво зростає. Це обумовлене в першу чергу потребами міжнародного економічного й іншого співробітництва. Щорічно англійський парламент ухвалює до 80 законів. За його багатовікову діяльність число діючих актів займає близько 50 томів (більш 3 тис. актів). При цьому формування закону під впливом судової практики впливає на його структуру, казуїстичний характер викладу норм. Друга галузі англосаксонського права - правова система США. На території Північної Америки англійське право було поширено переселенцями, що влаштувалися там, з Англії й Ірландії. Звичаї й традиції місцевих індіанців ігнорувалися як щось далеке й нецивілізоване. Однак англійське право перетерпіло в американських колоніях досить значні зміни, пов'язані з новими умовами, і в першу чергу з тем. що в Новім Світлі був відсутній феодальний уклад. Проголошення незалежності висунуло на перший план ідею створення самостійного кодифікованого права, що пориває зі своїм "англійським минулим". Прийняття федеральної Конституції 1787 г. і конституцій штатів, що ввійшли до складу США, стало першим і важливим кроком на цьому шляху. У ряді штатів були прийняті карні, карно-процесуальні й цивільні процесуальні кодекси, заборонені посилання на англійські судові рішення, винесені до проголошення незалежності. Однак принципи континентальної правової системи в США, по суті справи, не були сприйняті. Лише деякі штати, що були раніше французькими й іспанськими колоніями (Луизиана, Каліфорнія), прийняли кодекси романського типу. Закони більшості штатів прямо обмовили, що загальне право є діючим. У цілому в США зложилася дуалістична система, подібна з англійської: прецедентное право у взаємодії зі статутним при пріоритеті прецеденту. Нині в США щорічно публікується понад 300 томи судових прецедентів, і, незважаючи на широке використання комп'ютерної техніки, їх пошук досить утруднений. Як для англійського, так і для американського юриста право - це насамперед судова практика, а норми закону входять у систему права лише після того, як неодноразово виявляться застосовані й витлумачені суддями. В американських судах звичайно посилаються не на закони, а на судові рішення, де вони застосовані. Одне з досить істотних відмінностей між англійським і американським правом пов'язане з федеральною структурою США. Компетенція штатів досить значна, і в її межах вони створюють своє законодавство й масив прецедентів. При цьому, як ні значиме федеральне право, громадяни і юристи користуються в першу чергу правом штатів. Ще одна відмінність права США від англійського - контроль судів за конституційністю законів. Верховний суд США, верховні суди штатів можуть визнати відповідно федеральний закон або закон штату неконституційним. Судові органі федерації й штатів здійснюють також контроль над конституційністю актів застосування загального права. Будь-яке судове рішення може бути анульоване у випадку визнання його суперечним конституційній нормі. Цей правовий інститут досить важливий як засіб змусити судові інстанції поважати основні принципи права й забезпечити тим самим єдність правової системи США. Закон у правовій системі США має більша питома вага й більш значимо, чому статутне право в Англії. Це зв'язане насамперед з наявністю цілої системи конституцій: федеральн, що діє вже більш двох сторіч, і різних за віком конституцій штатів. Крім того, штати мають широку законодавчу компетенцію й активно її використовують. Кожний штат розташовує значним за обсягом масивом законодавства. У законодавстві США є й чимало кодексів, яких не знає англійське право. У декількох штатах діють цивільні кодекси, в 25 - цивільні процесуальні, у всіх штатах - карні, у деяких - карно-процесуальні. За винятком шт. Луизиана, де діють кодекси романського типу, у всіх інших штатах кодекси аж ніяк не нагадують європейські. Законодавець прагне в першу чергу відтворити в них колишні норми, створені судовою практикою, консолідувати прецеденти, а не створювати які-небудь нові норми. Особливою формою кодифікації в США стало створення однакових,типових для штатів кодексів і інших законів з метою встановлення максимальної єдності в тих галузях права, де це необхідно. Такі модельні закони підготовляє Загальнонаціональна комісія представників усіх штатів разом з Американським інститутом права й Американською асоціацією адвокатів. Для того щоб проект став законом для штату, він повинен бути офіційно затверджений його законодавчим органом. Серед подібних кодексів першим і найбільш відомим є Торговельний кодекс, що містить 400 статей. Спочатку він був вироблений в 1952 р., а потім переглянутий в 1958 і. 1962 рр. Нині кодекс прийнятий практично у всіх штатах. Були створені також типові кодекси по кримінальнім праві,. карному процесу й по доказательственному праву. Постійно зростаюче число законів у США усе більш гостро порушує питання про їхню систематизацію, упорядкування для зручності користування й застосування. Існує ряд збірників, офіційних і часток, що охоплюють федеральне законодавство або законодавство штатів. Є, наприклад, так званий Кодекс США, що представляє собою постійно обновлюваний, систематизований збірник діючих законів Федерації. Літ..'Давид Р. КамиллатофреспилНози. Основні правові системи сучасності. М.. 1996; Маюзов Н.І., Малько А.В. Теорія держави й права: Курс лекцій. М., 1997. Пиголкин А.С.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic