Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Акцепт - 1) у цивільнім праві - однобічна угода, що полягає в прийнятті оферти; згода на укладання договору. Напрямок однієї стороною оферти - пропозиції укласти договір і її прийняття - А. іншою стороною становлять процес висновку будь-якого договору (ст. 432 ГК РФ). Одержання А. особою, що направили оферту, є, за загальним правилом, моментом укладання договору. Спеціальні правила про момент укладання договору застосовуються лише до реальних договорів і договорам, що підлягають державної реєстрації (ст. 433 ГК РФ). Місце знаходження особи, що направив оферту (, що одержав А.), зізнається за загальним правилом місцем укладання договору (ст. 444 ГК РФ). А. повинен бути повним і беззастережним. За загальним правилом А. повинен ясно, недвозначно й однозначно виражати волю акцептанта прийняти зроблене йому пропозиція про укладання договору. Значення А. можуть мати мовчання й конклюдентні дії (ст. 438 ГКРФ). Мовчання може розцінюватися як А..на підставі прямої вказівки про це закону, звичаю ділового обороту або змісту колишніх ділових відносин сторін. 2) Векселі або чеки - угода, чинена особою, призначеним платником за векселем або чеку, що полягає в прийнятті їм на себе простого й нічим не обумовленого зобов'язання оплатити перекладний вексель або чек у строк повністю (звичайний А.) або частково (вид кваліфікованого А.), що й не надає права регресу за векселем після його оплати. А. векселя регулюється Положенням про перекладний і простий вексель від 7 серпня 1937 р. №104/1341. Усяка особа - будь воно векселедержателем або навіть просто особою, у якого перебуває перекладний вексель, - має право до настання строку платежу пред'явити його для А. платникові в місці його проживання. А. виконується на лицьовій або зворотному боці перекладного векселя й виражається словом "акцептований" або всяким іншим равнозначащим словом і підписується платником. Простий підпис платника, зроблена на лицьовій стороні векселя, має силу А. Якщо вексель підлягає оплаті в певний строк від пред'явлення або якщо він повинен бути пред'явлений до А. (у певний строк) у силу особливої умови, те А. повинен бути датований удень, у який він був даний, якщо тільки векселедержатель не зажадає, щоб він був датований удень пред'явлення. У випадку відсутності дати векселедержатель, щоб зберегти свої права проти індосантів і векселедавця, повинен засвідчити цей недогляд своєчасним здійсненням протесту. А якщо ні, то векселедержатель втрачає права за даним векселем у відношенні всіх зобов'язаних осіб, за винятком акцептанта, тобто недатований А. однаково накладає зобов'язання на особу, його, що зробило, згідно з умовами векселя. Відлік строку для пред'явлення до платежу починається з наступного дня після витікання строку, у який вексель повинен бути пред'явлений до А. Строк для пред'явлення до А. може бути подовжений внаслідок дії обставин непереборної сили. ..., ; А. уважається зробленим з моменту видачі цього векселя сумлінному набувачеві або з моменту письмового повідомлення, про А. акцептантом третій особі. 3) У банківському, праві - згода особи, призначеного платником по розрахунковому або товарному документу, на оплату цього документа за його рахунок. У СРСР А. застосовувався в основному для позначення згоди платника оплатити виставлені на нього одержувачем засобів платіжні вимоги й платіжні вимоги-доручення. Залежно від способу А. різнилися А. позитивний - письмова згода платника на оплату кожної платіжної вимоги, і А. негативний - непредставлення платником у встановлений термін відмови від А. По співвідношенню часу платежу й вистави А. різнилися А. попередній (проводився до здійснення банком платежу) і наступний (здійснювався вже після того, як банк оплачував платіжну вимогу). Зі скасуванням Положенням про безготівкові розрахунки в РФ (лист ЦБ від 9 липня 1992 р. № 14) розрахунків платіжними вимогами застосування. А. було виключено. А. могли бути піддані рахунки на товар, виставлені відправником товару його покупцеві згідно з умовами відкритого їм подтоварного акредитива. Дані документи направлялися виконуючим банком банкуиемітенту, який, після того як покупець робив на них А. - напис про згоду оплатити відвантажений товар, повідомляв виконуючий банк про А. Одержання такого повідомлення ставило за обов'язок виконуючий банку зробити виплату по аккрв-дитиву. А. застосовувався й у розрахунках платіжними дорученнями. А. платіжного доручення проводився банком, що обслуговують платника, і означав, що на його рахунку є засоби, необхідні для виконання платіжного доручення. За допомогою такого А. сума платіжного доручення депонувалася на рахунку й не могла бути знята з нього ніяким іншим способом, крім як шляхом виконання цього платіжного доручення. Після А. платіжне доручення видавалося банкомпакцептантом платникові, а платник передавав його одержувачеві засобів тільки після вистави їм документів про відвантаження товару. Одержувач засобів і представляв даний документ у банк, його, що акцептував. У цей час у зв'язку з розвитком системи попередньої оплати товару А. платіжних доручень не застосовується. Літ.: Алексєєв С.С. Автореферат канд. дис. "Акцептна форма розрахунків між соціалістичними організаціями по радянськім цивільнім праві" (Свердловськ, 1951); Б ара ц С.М. Акцепт//Словник юридичних і державних наук. Т. 1. Вып. l.Cno., 1901. С. 273-287; Граку у В. Акцепт векселя / /Господарство й право, 1995, № 4. С. 81-87; № 5. С. 54-58. Белов В.А.
Полезная информация: студенческий сайт0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic