Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів




Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Аграрне право - комплексна спеціалізована галузь прав, що представляє собою внутрішньо взаємозалежну систему правових норм, що регулюють аграрні (земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські) суспільні відносини в сфері сільськогосподарської діяльності. У юридичній науці вживається також термін "сільськогосподарське право", який є синонімом терміна "А.п.". Однак останній більш кращий, тому що він точніше відбиває специфіку цієї галузі права, яка виділена в особливу комплексну галузь за такою ознакою, як аграрні відносини; А.п. служить правовою формою вираження й закріплення аграрної політики держави як важливого суб'єктивного фактора формування й розвитку цього комплексного правового утвору; юридичну основу формування відповідної до галузі права становить аграрне законодавство, яке складається в результаті законодавчої діяльності держави й існує залежно від змісту нормативних актів держави і системи законодавства; термін "А.п." домінує в правовій науці закордонних країн з розвиненою ринкової аграрною економікою (Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, США, Японія), де він позначає сукупність нових для західного права інститутів, що регулюють підприємницьку діяльність у сільськім господарстві. У предмет А.п. входять аграрні відносини - органічний комплекс земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських відносин, які засновані на приватній, державній, муніципальній власності, складаються в сфері сільськогосподарської й пов'язаної з нею іншої діяльності сільськогосподарських підприємств і об'єднань, а також діяльності селянських (фермерських) і особистих підсобних господарств громадян. А.п. застосовує метод правового регулювання, який характеризується наявністю дозволу, заборони й перед-писання. На цій основі в сфері дії А.п. визначається загальне юридичне положення суб'єктів аграрних відносин, для якого характерні не тільки початки юридичної рівності, але й елементи влади й підпорядкування. Метод А.п. - переважно дозволительный, він характеризується тим, що правове становище аграрних товариств і суспільств, кооперативів, державних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) і особистих підсобних господарств громадян визначається на основі принципу "дозволене все, що не заборонене законом". Юридичною основою для формування А.п. служить аграрне законодавство, під яким розуміється сукупність нормативних актів аграрні відносини, що регулюють, становлять предмет однойменної галузі права. Якщо А.п. являє собою сукупність норм, то аграрне законодавство становлять акти, що містять ці норми. Для А.п. як комплексної спеціалізованої галузі права характерно, з одного боку, ускладнення структури права, коли норми основних галузей права входять до складу А.п.; з іншого боку - визнання як джерела власних норм права, що не входять у жодну з основних галузей права. У цьому полягає специфіка джерел А.п., більшість норм якого встановлюється комплексними нормативно-правовими актами, призначеними спеціально для регулювання аграрних відносин. Такі комплексні юридичні нормативні акти забезпечують або уніфікацію правового регулювання аграрного підприємництва, або встановлюють диференційований правовий режим окремих видів аграрного підприємництва. Численні нормативно-правові акти аграрного законодавства можна розділити на кілька груп. По-перше, це правове забезпечення аграрних перетворень у рамках загального курсу економічних реформ, проведеної аграрної реформи, напрямку й хід якої визначили прийняті закони й укази Президента й постанови Уряду РФ. По-друге, сучасний курс на формування ринкової аграрної економіки має багато особливостей, пов'язаних з тим, що в А.п. знаходять висвітлення не тільки частно-, але й публічно-правові інтереси. У зв'язку із цим обґрунтовано посилення регулюючих функцій держави, що виражаються у відповідних нормативно-правових актах правові передумови, що створюють необхідні, для розвитку ринкового середовища всіх учасників господарського обороту незалежно від форм власності. По-третє, переходу аграрної економіки на ринковий шлях значною мірою сприяли спеціальні нормативно-правові акти з питань селекції, насінництва, племінного тваринництва, меліорації земель. По-четверте, загальною тенденцією розвитку А.п. при перехід до ринкової аграрної економіки стало підвищення ролі закону в регулюванні сільськогосподарських договорів, у зв'язку зі звільненням сільськогосподарського договірного права від адміністративних початків. Це стосується як договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції й продовольства, так і договорів у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських комерційних організацій і селянських (фермерських)господарств. Особливе значення для стабілізації й розвитку агропромислового виробництва має та група спеціальних нормативно-правових актів, які вирішують питання соціального розвитку села. У цій сфері, як і раніше, переважають підзаконні нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію федеральних і регіональних цільових програм по електрифікації, газифікації, водопостачанні села, дорожньому будівництву, розвитку засобів зв'язку, радіомовлення й телебачення в сільській місцевості. У той же час у міру зміцнення парламентаризму зростає роль законодавчих актів у вирішенні проблем соціального розвитку села й інженерної облаштованості сільських територій. Поряд зі спеціалізованими нормативними джерелами, що регулюють аграрні відносини, цю же завдання покликано розв'язати комплекс норм, що втримуються в галузевих актах цивільного, трудового, адміністративного, земельного, водного, лісового законодавства, що регулюють певні сторони аграрних відносин, із застосуванням властивих їм методів. Це насамперед норми, що стосуються численних економічних зв'язків, що складаються за участю сільськогосподарських комерційних організацій і селянських (фермерських) господарств у сфері відносин власності, товарно-грошового обміну, договірних і зобов'язальних відносин. А.п., до складу якого входять норми інших галузей права, ширше, ніж аграрне законодавство, яке складається з нормативних актів, що мають одну галузеву орієнтацію. Літ.: Аграрне право: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються по напрямкові й спеціальності "Юриспруденція"/0тв. ред. Г.Е. Швидке, М.І. Козир. М., 1996. Швидке Г.Е.



0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)



  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic