Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Агентський договір - договір, у силу якого одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду зробити з доручення іншої сторони (принципала) юридичні й інші дії від свого імені,але за рахунок принципала або від імені й за рахунок принципала. А.буд. - один з видів посередницьких договорів. Тривалий час широкий використовується в закордонній зовнішньоторговельній практиці. А.буд. у законодавстві РФ уперше врегульований як самостійний вид договору в гл. 52 ГК РФ. У закордонній підприємницькій практиці розрізняють кілька різновидів А.буд. Строгі розмежування між ними, а також між А.буд. і іншими видами посередницьких договорів (комісії, транспортної експедиції,доручення) відсутні. Згідно із законодавством РФ агент зобов'язано зробити з доручення принципала юридичні й інші дії. Під "іншими" розуміються різні предметні, фактичні дії, наприклад перевірка кількості товару, що зробив, контроль над відправленням вантажу одержувача й т.п. Цим А.буд. відрізняється від договору доручення, по якім повірник зобов'язується зробити для довірителя певні юридичні дії. Аналогічним образом у силу Договору комісії комісіонер зобов'язано зробити з доручення комітента одну або кілька угод, тобто дії юридичного характеру, що відрізняє цей договір від А.буд. Крім того, доручені дії агент може робити від свого імені або від імені принципала, тоді як комісіонер робить доручені угоди із третіми особами лише від свого імені. Разом з тим до відносин, що випливають із А.буд., застосовуються правила про договір комісії або договір доручення ( залежно від того, діє агент за умовами цього договору від імені принципала або від свого імені), якщо ці правила не суперечать законодавчим положенням про А.буд. або суті договору. . У різних сферах підприємництва оформилися спеціалізовані види агентської діяльності. У закордонній комерційній практиці виділена категорія незалежних торговельних агентів. У порівнянні з іншими видами агентів їх функції досить обмежені. Відповідно до Типового комерційного агентського контракту, виданого МТП, на торговельного агента, що діє в якості посередника, покладають завдання: сприяти продажу шляхом пошуку замовлень і передачі їх принципалові, здійснювати організацію продажів, реклами, ярмарків і послепродажного сервісу. Агент може проводити переговори з покупцями відповідно до умов і положеннями А.буд. При цьому агент не має права містити контракти із третіми особами від імені принципала. Висновок А. буд. припускає в станіввление правовідносин трьох видів: а) між принципалом і агентом; б) між агентом і третьою особою; в) між принципалом і третьою особою. А.буд. може бути передбачене зобов'язання принципала не містити аналогічних А.буд. з іншими агентами, що діють на певній у договорі території, або втримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності,аналогічної тієї, яка становить предмет А.буд. Може бути передбачене також зобов'язання агента не містити з іншими принципалами аналогічних А.буд., які повинні виконуватися на території, повністю або частково співпадаючої з тієї, що зазначена в договорі. Зміст доручення принципала визначається в А.буд. і видаваної агентові доручення на здійснення угод і майнових операцій із третіми особами. А.буд. може передбачати обов'язок агента діяти також в. відповідності із вказівками принципала. У цьому випадку в А.буд. визначається порядок повідомлення вказівок, їх фіксування сторонами. Агент зобов'язано представляти принципалові звіти про хід виконання А.буд. у порядку й у строки, передбачені договором. При відсутності в договорі відповідних умов звіти представляються агентом у міру виконання їм договору або по закінченню дії договору. Якщо А.буд. не передбачене інше, до звіту агента повинні бути прикладені необхідні докази витрат, зроблених агентом за рахунок принципала. Принципал, що має заперечення по звіту, повинен повідомити про них агентові протягом 30 днів від дня одержання звіту, якщо угодою сторін не встановлений інший строк. А якщо ні, то звіт уважається прийнятим. Принципал зобов'язано сплатити агентові винагорода у встановлені в А.буд. розмірі й порядку, (див. Агентська винагорода). По угоді, зробленій агентом із третьою особою від імені й за рахунок принципала, права й обов'язки виникають безпосередньо в принципала. По угоді, зробленій агентом із третьою особою від свого імені й за рахунок принципала, уже агент здобуває права й стає зобов'язаним, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив із третьою особою в безпосередні відносини по угоді. У випадку коли угода, зроблена агентом від свого імені й за рахунок принципала, порушена третьою особою, відповідальність агента наступає в спеціальному порядку. Відповідно до законодавства РФ і закордонною практикою агент не відповідає перед принципалом за невиконання третьою особою угоди, укладеної від свого імені й за рахунок принципала, крім випадків, коли агент не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи або прийняв на себе порука за виконання угоди (делькредере). У випадку невиконання третьою особою угоди, укладеної з ним агентом, останній зобов'язаний негайно сповістити про це принципалові, зібрати необхідні докази, а також на вимогу принципала передати йому права по такій угоді з дотриманням вимог про поступку прав. Обачність у виборі третьої особи припускає перевірку наявності реєстрації особи, з'ясування платоспроможності, майнової заможності, діловій репутації. Агент несе відповідальність також у випадках, коли його неналежні дії вплинули на невиконання договору третьою особою, а також якщо агент не прийняв усіх необхідних заходів до одержання боргу від третьої особи, зокрема не забезпечив збір необхідних доказів або не подав позов в інтересах принципала. • Пугинский Б.І.0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic