Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Авторське право - частина цивільного права, що регулює особисті немайнові й майнові відносини із приводу використання добутків науки, літератури й мистецтва; А.п. установлює, що особа, що створила добуток науки, літератури або мистецтва, тобто автор, здобуває на свій добуток певні особисті й майнові права. Ці права, подібно праву власності й іншим речовим правам, мають винятковий характер: вони забороняють використовувати добуток будь-якій третій особі ( крім автора). Використання добутку здійснюється на основі авторських договорів. А.п., що належить авторові, містить у собі особисті права (вони завжди належать авторові й непередавані; їхня дія не обмежена яким-небудь строком), а також майнові права. Останні мають терміновий характер і можуть переходити від автора до інших осіб за законом або за договором. А.п. виникло в першій чверті XVII в. у Великобританії як право видавця на видання зареєстрованої книги, тобто як право на виготовлення копій ( від англ. copyright - А.п.). У цей час існують дві системи А.п.: англосаксонська й континентальна (європейська). По англосаксонській правовій системі автором може вважатися як фізична, так і юридична особа; А.п. (правочину) в основному зводяться до майнових прав, які можуть вільно передаватися або переходити за законом до інших осіб. По континентальній (європейської) правовій системі (Франція, ФРН і інші країни) автором може бути тільки фізична особа; А.п. чітко діляться на особисті й майнові. Особисті права завжди належать тільки авторові, а майнові можуть надаватися іншим особам, але з обмеженнями. Діюче А.п. РФ будується по моделі континентальної системи; воно ближче всього до права ФРН. Джерелом А.п. РФ насамперед є Закон РФ від 9 липня 1993 р. № 5351-1 " Про авторське право й суміжних правах". Важливе значення для А.п. мають норми ГК РФ. Добутку іноземних авторів, уперше опубліковані за рубежем, опікують на основі міжнародних договорів по А.п. РФ - учасниця Всесвітньої конвенції про А.п. (з 27 травня 1973 р.), Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (з 13 березня 1995 р.), а також цілого ряду двосторонніх угод (з Австрією, Угорщиною, Швецією й іншими країнами). На основі цих конвенцій і двосторонніх угод іноземні автори користуються в РФ національним режимом, тобто тими ж правами, що й російські автори. Об'єкт (або предмет) А.п. - добутку науки, літератури й мистецтва. Під добутком розуміється результат творчої діяльності, виражений в об'єктивній формі. Практично опікують тільки оригінальні результати, що не повторюються при паралельній творчості. Оригінальність проявляється у формі вираження творчого результату (мова, образи, послідовність викладу й т.п.). Зміст добутку (ідея, метод, принцип, відкриття, факти, що втримуються в добутку) саме по собі А.п. не опікує. Приклади добутків, охоронюваних А.п.: добутку художньої й наукової літератури (включаючи математичні формули й програми для ЕОМ), драматичні, музично-драматичні й сценарні добутки; хореографічні добутки й пантоміми; музичні добутки, у тому числі з текстом; аудіовізуальні добутки (кинотелефильмы й т.п.); добутку живопису, скульптури, графіки, дизайну й інші твори образотворчого мистецтва; добутку архітектури; фотографічні добутки; географічні, геологічні й інші карти, плани, а також пластичні добутки, що ставляться до різних наук. Об'єктами А.п. є також переклади, переробки й складені добутки (збірники, бази даних і т.п.). Будь-яка частина добутку, що є оригінальним творчим результатом, опікує А.п. А.п. на добуток не пов'язане із правом власності на матеріальний об'єкт, у якім добуток виражений. Зокрема, передача права власності або інших речових прав на такий матеріальний об'єкт не означає надання одержувачеві А.п. Не опікують у якості добутків офіційні документи (закони, судові рішення), державні символи й знаки (прапори, герби, грошові знаки, ордена), а також добутку народної творчості, автори яких невідомі. А.п. не опікує також ті об'єкти, які не є оригінальними творчими результатами, і добутку, строк охорони яких минув. А.п. на добуток виникає автоматично, з моменту створення добутку (вираження його в об'єктивній формі, що дає можливість іншим особам ознайомитися з добутком). Ніякої реєстрації добутку в державні або інших органах не потрібно. Не потрібно й публікації добутку: А.п. опікує й неопубліковані роботи. Знак охорони А.п. (буква "З" в окружності, найменування правооблабдателя, рік першого випуску добутку у світло), що часто проставляється на добутку, правового значення не має: він лише сповіщає про наявність А.п. А.п., що належить авторові, називають первісним суб'єктивним А.п. Воно складається з окремих прав (правомочий): особистих (право авторства, право на ім'я, право на оприлюднення, право на захист репутації) і майнових ( виключне право на використання добутку способами, зазначеними в Законі). Право авторства їсти право визнаватися автором; порушення цього права - присвоєння іншою особою А.п. переслідується як по цивільному, так і по кримінальнім праві. Право на ім'я - це право позначати добуток своїм справжнім іменем, вигаданим іменем (псевдонім) або взагалі опускати посилання на ім'я автора (анонімне використання). Право на оприлюднення - це право допустити до ознайомлення з добутком широке коло осіб. Звичайно це право реалізується тільки один раз, але за певних умов оприлюднення може бути відкликане (право на відкликання). Право на захист репутації - право перешкоджати викривленню добутку, здатному завдати шкоди честі й гідності автора. Особисті права не обмежені яким-небудь терміном дії. Після смерті автора їх захист здійснюють спадкоємці автора. Особисті права до інших осіб перейти не можуть. Виняткові майнові А.п. полягають у праві автора використовувати добуток такими способами: відтворення, наприклад тиражування (право на відтворення); поширення, наприклад продаж, здача в прокат екземплярів добутку (право на поширення); публічний показ добутку; публічне виконання, наприклад у театрі, на естраді (право на публічне виконання); повідомлення шляхом передачі в ефір, тобто по радіо або телебаченню (право на передачу в ефір). Майнові А.п. ставляться як до добутку, вираженого в первісній формі, так і до переведеного на іншу мову або переробленому (інсценівка, переробка). Майнові А.п. можуть переходити від автора до інших осіб за законом, наприклад на службові твори; вони можуть бути також надані автором іншим особам на основі авторського договору. У деяких випадках (вони перераховані в Законі) добуток може бути використане без згоди автора або іншого власника майнових А.п., тобто вільно. Насамперед допускається вільне використання добутку в особистих цілях (перезапис громадянином для себе звукозаписи, відеозаписи, телепередачі, виготовлення копії журнальної статті на своєму ксероксі й т.п.). Ця норма не поширюється, однак, на відтворення програм для ЕОМ, баз даних, нотних текстів і відтворення книг цілком. Добуток може бути вільно використане у вигляді цитати. Опубліковані в газетах і журналах статті по поточних економічних, політичним і соціальним питанням і передані в ефір аналогічні тексти можуть бути відтворені в газетах або передані в ефір, якщо тільки таке вільне використання пряме не заборонене автором. В оглядах поточних подій можуть бути використані добутки, які стають побаченими або почутими в ході висвітлення таких подій. Допускається по запитах фізичних осіб у навчальних і дослідницьких цілях репродукувати в одиничному екземплярі окремі статті й малообъемные добутку, опубліковані в збірниках і періодичних виданнях. Організації ефірного віщання має право вільно записувати правомірно використані ними добутку за умови, що такий запис робиться самою організацією ефірного віщання й буде знищена протягом 6 місяців після її виготовлення. Закон передбачає й деякі інші випадки вільного використання добутків. Дія майнових А.п. припиняється за загальним правилом через 50 років після смерті автора; при цьому неповний календарний рік продовжується до 31 грудня. Для добутків, створених у співавторстві, строк охорони обчислюється з моменту смерті того співавтора, який пережив інших. Якщо добуток опублікований анонімно, то воно опікує протягом .50 років з дати першої публікації. Після витікання строку охорони добуток стає суспільним надбанням і може вільно використовуватися всіма громадянами й організаціями. Якщо охоронюване А.п. добуток використовується неправомірно, то автор або інший власник виняткових А.п. може зажадати від порушника як припинити правопорушення, так і визнати факт порушення їм А.п. і виплатити заподіяні збитки. Замість стягнення збитків, які повинні бути доведені власником виключних прав, від порушника може бути потребована законна компенсація в сумі до 50 тис. МРОТ. Конкретна сума цієї компенсації встановлюється судом або арбітражним судом з урахуванням усіх обставин правопорушення. Потерпілий може вимагати також конфіскації "піратських" екземплярів добутків або передачі їх у свою користь ( у рахунок відшкодування збитків), а також конфіскації матеріалів і встаткування, використовуваних при правопорушенні. У деяких сферах культури й інформації має місце масове використання великого числа раніше відомих добутків (радіо, телебачення, концертні зали й т.п.). При цьому висновок індивідуальних авторських договорів на використання добутків, як правило малообъемных, сильно утруднене або фактично нездійсненне. Тому закон допускає для цих сфер застосування системи колективного керування авторськими майновими правами. На практиці така система здійснюється в цей час Російським авторським суспільством (РАО).0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic