Зробити "Стартовою"   Додати в "Вибране"   Підтримати "Світ словарів"  
 

Украинская Баннерная Сеть
 

  Словники  
Словник сленгу хипі
Словник російській цивілізації
Словник церковних термінів
Школьный етимологічний словник
Словник іноземних слів
Словник прикладний інтернетіки
Словник астрологічних термінів
Словник злодійського жаргону
Словник йоги
Словник комп'ютерної лексики
Архитектурный словник
Новейший філософський словник
Довідник з фразеології
Педадогічна енциклопедія
Енциклопедия юриста
Психологічний тлумачний словник
Словник синонімів
Історичний словник
Словарь з політології
Словник Даля
Словник медичних термінів
Теософский словник
Тлумачний словник фінансових термінів
Украинская Баннерная Сеть
 
Пошук по словарям:
Ключові слово: шукати в:  
Енциклопедия юриста


Автономія волі - у традиційнім розумінні міжнародного приватного права інститут, згідно з яким сторони в угоді, що має юридичний зв'язок із правопорядками різних держав, можуть обрати за своїм розсудом те право, яке буде регулювати їхні взаємини й застосовуватися ними самими або судовою установою або іншими компетентні- мі органами до даної угоди (лат. lex voluntatis). У більш широкому плані А.в. зв'язується з основними принципами регулювання цивілістичних (цивільно-правових) відносин і є часткам случаємо вираження таких загальних початків цивільного права, як воля договору й вільний розсуд сторін. У законодавстві деяких країн є норми, що стосуються А.в., які ставляться до учасників інших цивільних або сімейних правовідносин і навіть суб'єктам однобічних актів ( при спадкуванні). Автором ідеї про те, що право може санкціонувати угода про визначення закону, був французький юрист Шарль Дюмулэн (1500- 1566), який розбудовував її в руслі традиційних для того часу вистав, що всі норми права "прикріплені" до матеріального світу (речам, людям, предметам). Виходячи з того, що норма "прикріплена" до того, про що вона говорить, Дюмулэн виділив особливу групу норм, що трактують суть питання, що впливає на судове рішення справи. Він їх розділяв на два види. Перший вид - це норми, які "стосуються того, що залежить від волі сторін, або того, що може бути змінене ними"; другий - що "залежить тільки від влади закону". Із цього виникав висновок, що існують явища, які підпадають під вплив волі сторін і які останні можуть "прикріплювати" до норм тієї або іншої країни (або області). Ця теорія стала передумовою юридичного санкціонування державою угод про визначення права в договірних зв'язках. Інші погляди, що висловлювалися правознавцями, не прямо, але опосередковано заперечували А.в. і були пов'язані з "этатистскими" або близькими до них концепціями права взагалі (Ж. Бодэн, Дж. Бив, А. Батиффоль, П. Леребур-пи-жоньер, В. Луссуарн, Ж. Бредэн і т.д.). По своїй суті вони означали ліквідацію розглянутого інституту без його формального скасування, оскільки основне в них - обґрунтування тези про те, що при наявності угоди сторін про вибір права його визначення здійснюється не фізичними або юридичними особами, а судовим органом держави. В ОГЗ А.в. зафіксована в такий спосіб: " Права та обов'язки сторін по угоді визначаються по праву місця її здійснення, якщо інше не встановлене угодою сторін". " Права та обов'язки сторін по зовнішньоекономічних угодах визначаються по праву країни, вибраному сторонами при здійсненні угоди або в силу наступного угоди". Аналогічним образом сформульовані положення, що ставляться до А.в., у джерелах права дру-гих держав. У правопорядку сучасних держав принцип А.в. виступає як практично повсюдно закріплений у писанім праві й судовій практиці інститут, застосовуваний для регулювання зобов'язальних (договірних) відносин у міжнародному цивільному (господарському) обороті. У діючім праві РФ - ОГЗ, а також у деяких інших країнах інститут А.в. відбитий і в іншому аспекті. Так, установлюється, що "іноземне право застосовується до цивільних відносин у випадках, передбачених законодавчими актами СРСР і республік, міжнародними договорами СРСР, а також на підставі не суперечного їм угоди сторін...". Інакше, А.в. є підставою (поряд із прочим) для застосування в межах даної юрисдикції конкретної країни іноземного права й надає юридичного значення нормам іноземного правопорядку в рамках вітчизняної держави. У той же час слід підкреслити, що хоча А.в. і породжує наслідку, аналогічні дії коллизионной норми, проте джерелом коллизионного права не є. Літ.: Міжнародна частка право: сучасні проблеми. М., 1994. С. 164- 179; Г у б а н про в А.А. Інститут "автономії волі" у міжнароднім приватнім праві як теоретична проблема / /Радянський щорічник міжнародного права, 1986. М., 1987. С. 214-228; Рам зайців Д.Ф. Договір купівлірпродажу в зовнішній торгівлі СРСР. М., 1961 ;Лунцл.А. Міжнародне приватне право. М., 1970. С. 202 - 210; Іванов Г.Г.. Маковский А.Л. Міжнародне приватне морське право. М.,1984. Ануфрієва Л.П.
Полезная информация: Чертежи на заказ. Чертежи к курсовым и дипломным работам0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
А - Б - В - Г - Д - Е - Є - Ж - З - І - Ї - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Э - Ю - Я

Абандон
Абонемент
Аборт
Абсентеїзм
Абсолютизм
Абсолютні права
Абстрактні угоди
Аваль
Аванс
Аварія
Авізо
Авіста
Австралія
Автономія
Автономія волі
Автономна некомерційна організація
Автономна область
Автономна республіка
Автономний округ
Автор
Авторські договори
Авторське право
Агент
Агент генеральний
Агент делькредере
Агент консигнаційний
Агент страховий
Агент торговельний
Агентування судів
Агентські операції
Агентський договір
Агентська винагорода
Аграрне право
Агреман
Агресія
Адаптація
Адат
Адвокат
Адвокатська колегія
Адвокатури
Адміністративна відповідальність
Адміністративна юрисдикція
Адміністративна юстиція
Адміністративна затримка
Адміністративне право
Адміністративне правопорушення
Адміністративно-територіальне обладнання
Адміністративні виробництва
Адміністративні суди
Адміністративний акт
Адміністративний арешт
Адміністративний процес
Адміністрація
Азартні ігри
Акредитив
Акт дипломатичний
Акт комерційний
Акт нормативний
Акт юридичний
Активне виборче право
Акцепт
Акцептне рамбурсный кредит
Акцептний кредит
Акцессорный договір
Акцизи
акціонерне товариство
Акціонерне право
Акціонування
Акція
Алібі
Аліменти
Алонж
Альтернат
Альтернативна служба
Амністія
Аналітична юриспруденція
Аналогія
Англосаксонська правова система


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
  Нові слова  
Всквозь
Всквоктаться
Вскиваться
Сальдар
Сальдо
Сальдо до перенесення
Чьюта
Круг
Яснослышание здатність
Поділ влади
Роззброювання
Реалізм політичний
Пущино
Бджола
Бджола
Гомеопатия
Гонорея
Грыжа
щораз
Усякими способами
Усякого жита по лопаті
Г. алкогольний гострий короткочасний
Г. атеросклеротичний хронічний
Г. артериосклеротический хронічний
Дванадцяти таблиць закони
Подвійне громадянство
Подвійне оподатковування
Гаудиг
Гафури
Гачев
Абак
Алтарь
Амфипростиль
Alpha testing
Alpha value (alpha level, alpha channel)
Alphabet алфавіт lowercase
Абсолют (absolute)
Абхинивеша (abhinivesha)
Абхьяса (abhyasa)
Агнец (слав. ягня)
Акафист (греч. неседальноє [спів])
Аксиос (греч. гідний)  Електронний словик On-Line
2008 -2009
SLOVNIK
Создание сайтов & Раскрутка сайтов Skylogic